ZDRAVOTNICKÉ ASISTENCE A DOZORY

Kulturní či sportovní akce a zdravotnický dozor - jak to ve skutečnosti je s povinností zdravotnického zabezpečení akce?

Zdravotnické zajištění pořádané akce zajišťuje vždy pořadatel či organizátor a to vlastními silami či smluvenou firmou. Rozsah zabezpečení takové akce by měl vždy odpovídat jejímu charakteru, povaze, množství pasivních a aktivních účastníků či např. geografickému rozložení akce. Přímou zákonnou povinností pořadatele akce je zajistit, aby zdravotnické zabezpečení akce bylo kvalitní a dostatečné.

Následující zákony a nařízení přímo stanovují nebo doporučují zdravotnické zajištění akce: 

 • § 2900, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  - tento zákon přímo definuje povinnost počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného a je apelováno na prevenci úrazů, z čehož vychází povinnost zdravotnického zabezpečí akce, a to buď vlastními silami či smluvenou firmou;
 • Nařízení a organizační řády zastřešujících organizací
  - například Svaz ledního hokeje definuje povinnost zdravotnického zabezpečení zápasů v ledním hokeji a to v závislosti na významnosti pořádané akce;
  - kromě povinnosti zdravotnického zabezpečení dále definuje povinnou výbavu lékárničky a vzdělání osob zajišťující zdravotnické zabezpečení;
 • Metodika ČLS JEP  (Společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof) na zdravotnické zajištění kulturních a sportovních akcí
  - MZČR doporučuje využití výše zmíněné metodiky České lékařské společnosti J. E. Purkyně, která v roce 2014 vydala přehled možností zdravotního zajištění akce podle počtu účastníků a  její rizikovosti;
 • Metodický návod MZ na zajištění zdravotnického dozoru 
Pro pořadatele tedy existují dva způsoby zdravotnického zabezpečí akce, prvním z nich je možnost, že si pořadatel zajistí zdravotnický dozor sám za pomoci vlastních pracovníků a ponese s tím veškerá spojená rizika a nebo pořadatel akce smluvně přenese svou povinnost a rizika na jiný subjekt a zdravotnický dozor si koupí jako službu. 

BLIŽŠÍ INFORMACE K POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÝCH ASISTENCÍ A DOZORŮ

 • k plánované časové dotaci asistence je nutné připočítat 1 hodinu na transport posádky na místo, zpět na základnu a úklid vozu;
 • zdravotnické zabezpečení akcí většího rozsahu je nutné objednávat minimálně 30 dní před konáním akce, v případě pozdějšího či urgentního objednání si účtujeme poplatek 1000 Kč;
 • s každým odběratelem služeb jednáme individuálně na základě jeho potřeb a našich možností, v případě dlouhodobější spolupráce či rozsáhlé akce jsou ceny smluvní;
 • pokud je vzdálenost na místo konání akce více než 50 km od města Plzeň či Mariánská Lázně, účtujeme si částku 28 Kč za každý km, který je nad rámec této vzdálenosti;
 • pro neziskové organizace, které pracují s dětmi a nejsou financované z veřejných prostředků zajistíme zdravotnické zabezpečení akcí zcela zdarma;

V RÁMCI NÁMI ZAJIŠTĚNÉ AKCE MÁTE OKAMŽITĚ K DISPOZICI

 • sanitní vozidlo v režimu ZDS, RZP, RLP nebo RV;
 • profesionální, erudovaný, empatický a hlavně zkušený personál;
 • individuální přístup ke každému pořadateli akce;
 • technické i věcné vybavení v závislosti na objednané posádce dle platného zákona;
 • součinnost s veškerými složkami IZS a případně i zdravotnickými zařízeními v okolí;
 • kompletní zajištění pacientů od prvotního kontaktu, diagnostiky, kompletního ošetření a zajištění a převozu do zdravotnického zařízení či předání zdravotnické záchranné službě;

CENÍK JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK 

Lékař s atestací

vzdělání dle zákona č. 95/2004 Sb., zákon o lékařských zdravotnických povoláních

600 Kč/hod

Zdravotnický záchranář / všeobecná sestra 

vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

350 Kč/hod

Praktická sestra

vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

270 Kč/hod

Řidič - záchranář

vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

250 Kč/hod

Student SZŠ / VOŠ / asistent zdravotníka

vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

190 Kč/hod

Zdravotník zotavovacích akcí

vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb., zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

190 Kč/hod

Preventista, lektor první pomoci

v případě prezentace první pomoci v průběhu zdravotnické asistence

150 Kč/hod

Sanitní vozidlo RZP / RLP / RV

vozidlo vybavené dle vyhlášky č. 296/2012 Sb., vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele ZDS, ZZS a PPNP

3500 Kč/den nebo akci

Sanitní vozidlo ZDS

2500 Kč/den nebo akci

Ostatní příslušenství

stany, čtyřkolky a další vybavení;

smluvně


V případě Vašeho zájmu zdarma posoudíme rizikovost dané akce a vypracujeme cenovou kalkulaci. V případě spolupráce s naší organizací zajistíme veškerou nutnou administraci v rámci zdravotnického zabezpečení akce (nahlášení na ZZS, v případě nutnosti také na HZS a PČR, atd.) za vás.

Objednejte si zdravotnické zabezpečení akce

Vyplňte veškeré potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

TUČNĚ
OZNAČENÉ KOLONKY JE NUTNÉ VYPLNIT.