VZDĚLÁVÁNÍ A VÝUKA

KURZY PRO LAIKY / JEDNOTLIVCE

TO DÁŠ!

- základní kurz neodkladné první pomoci a resuscitace
- časová dotace:  1,5 hodiny
- minimální počet účastníků: 5

350 Kč

KDYŽ JDE O VTEŘINY!

- kurz zaměřený na nejakutnější stavy a úrazy, ve kterých jde skutečně o vteřiny
- časová dotace: 2
,5 hodiny
- minimální počet účastníků: 2

550 Kč

JSEM MÁMA! / JSEM TÁTA!

- akutní stavy, úrazy, neodkladná první pomoc a resuscitace zaměřená na novorozence a děti
- časová dotace: 2
,5 hodiny
- minimální počet účastníků: 2 

650 Kč

JSEM SPORŤÁK!

- základy sportovních zranění a úrazů, nejčastější akutní stavy, neodkladná první pomoc a resuscitace
- určeno zejména pro trenéry sportovních útvarů, rozhodčí, aj.
- časová dotace:
 2,5 hodiny
- minimální počet účastníků: 5

650 Kč

JSEM ŘIDIČ!

- kurz první pomoci pro uchazeče o řidičské oprávnění 
- časová dotace: 2,5 hodiny

650 Kč

(pro autoškoly
platí smluvní cena)

SENIOR!

- kurz zaměřený na nejčastější akutní stavy a úrazy u seniorů, první pomoc a základy paliativní péče 
- kurz určený pro samotné seniory, jejich blízké či pečující osoby
časová dotace: 2,5 hodiny
minimální počet účastníků: 5

650 Kč

KURZY PRO FIRMY / ODBORNOU VEŘEJNOST

JSME FIRMA!

- pravidelné proškolení první pomoci v rámci BOZP a PO na pracovišti
- kurz připraven individuálně dle rizik a požadavků pracoviště/objednavatele
- časová dotace:
1,5 hodiny
- minimální počet účastníků: smluvně

smluvní cena dle počtu účastníků od 200 Kč

Neodkladná první pomoc a resuscitace pro NLZP

- kurz neodkladné první pomoci a resuscitace určený pro nelékařské zdravotnické profese
- časová dotace:
1,5 hodiny
- minimální počet účastníků: 5

390 Kč

Hygienické zabezpečení rukou ve zdravotnických / sociálních zařízeních

- kurz hygienické a epidemiologické normy pro pracovníky ve zdravotnických či sociálních službách
- časová dotace: 1 hodina
- minimální počet účastníků: 5

390 Kč

Neodkladná první pomoc a resuscitace v sociálních službách

- kurz určený pro terénní pracovníky a pracovníky v sociálních službách
- časová dotace:
1,5 hodiny
- minimální počet účastníků: 5

390 Kč

NA MÍRU!

- kurz, školení či přednáška ušitá na míru Vašim potřebám
- rádi se přizpůsobíme, nebojte se nám ozvat

smluvní cena

Objednejte si kurz

Vyplňte veškeré potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.

TUČNĚ OZNAČENÉ KOLONKY JE NUTNÉ VYPLNIT.