NAŠE SLUŽBY

Repatriace pacientů v rámci ČR a EU

Pro případ postižení zdraví či úrazu v tuzemsku či zahraničí nabízíme zdravotnické převozy v režimech DZS, sekundární transport pacientů neodkladné péče, mezinárodní repatriace do zdravotnického zařízení v ČR či EU, popř. domů

 

Veškeré tyto služby poskytujeme na území celé ČR a EU.


Zdravotnická dopravní služba

Přeprava pacientů mezi poskytovateli zdravotních služeb nebo k poskytovateli zdravotních služeb a zpět do vlastního sociálního prostředí, je-li to nezbytné k zajištění poskytnutí zdravotních služeb.

Neodkladná přeprava biologického materiálu

Přeprava osob včetně zemřelého pacienta související s prováděním transplantací, Neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve a jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu, 

Neodkladný transport zdravotnických pracovníků

Rychlá přeprava zdravotnických pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele akutní lůžkové péče.

Poradenská činnost

Naše poradenská činnost spočívá zejména v oblasti pořádání zotavovacích, kulturních, společenských či sportovních akcí. Dále se zaobíráme zavedením BOZP a PO, poradenskou činností v oblasti zdravotnictví či dle individuálních potřeb klienta. 

Služby cizincům

Naše služby v této oblasti se skládají z asistence ve zdravotnickém zařízení, vyhledání vhodného odborníka, poskytnutí a zajištění součinnosti dalších subjektů jako jsou cestovní kanceláře, zdravotní pojištovny a další.

Aktivity pro děti a mládež

Dětské tábory, víkendové pobyty, mimoškolní zájmové vzdělávání, zážitkové akce, ukázky naší činnosti a spousty dalšího.

Pomoc v zahraničí

Při úrazu či jiné neočekávané situaci při pobytu v zahraničí Vám zajistíme adekvátní pomoc přímo v místě pobytu či nejbližším okolí, popř. zajistíme okamžitý návrat do ČR. 

Máte individuální požadavek?

Jsme připraveni Vám poskytnout nabídku na míru dle Vašich potřeb, neváhejte se nám ozvat.


Objednejte si naše služby
VYPLŇTE VEŠKERÉ POTŘEBNÉ ÚDAJE A MY SE VÁM OZVEME CO NEJDŘÍVE ZPĚT.

TUČNĚ OZNAČENÉ KOLONKY JE NUTNÉ VYPLNIT.