O NÁS 

Jsme mladá organizace, která sdružuje skutečné a ostřílené zdravotnické pracovníky, ale i mladé a nadějné studenty za účelem poskytování nejrůznějších profesionálních služeb na patřičné úrovni, které jsou veřejně prospěšné jak odborné, tak i laické veřejnosti. 
Působíme v oblastech provozování zdravotnického zařízení, vzdělávání, dobrovolnictví, pomoci lidem v nouzi, mezinárodní spolupráce, humanitární činnosti a v mnoha dalších odvětvích. 

Nejsme žádné rádoby sdružení zdravotníků, jsme profesní zdravotnická organizace s oprávněním poskytovat zdravotnické služby. Veškeří naši členové jsou zdravotnickými pracovníky dle aktuální verze zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a podmínkách jejich získávání a uznávání.


Jaká je hlavní činnost naší organizace?

  • provozování zdravotnického zařízení;
  • zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta. 
  • zdravotnická dopravní služba, mezinárodní zdravotnické transporty a repatriace
  • domácí péče, domácí hospitalizace, paliativní péče, ošetřovatelská péče z indikace lékaře v oboru všeobecná sestra
  • zajištění zdravotnických asistencí a dozorů na akcích nejrůznějšího typu;
  • vzdělávání dětí, mladistvých, ale i dospělých a seniorů v oblasti první pomoci, krizového řízení, zdravého životního stylu či například hygieny a epidemiologie;
  • poskytování konzultací, odborné poradenské činnosti, individuálních přednášek, školení a kurzů;
  • pořádání kurzů, školení, workshopů, besed, zájmových kroužků či například dětských táborů, zotavovacích akcí a zážitkových pobytů;
  • preventivní činnost v oblasti patologických jevů ve společnosti a její potlačování, šíření osvěty o první pomoci a zdravotnictví všeobecně;
  • dobrovolnictví, pomoc lidem v nouzi, mezinárodní spolupráce, podpora a tvorba veřejně prospěšných aktivit, projektů a kampaní;5+

ZAPOJENÝCH PARTNERŮ


Mezi naše podporovatele a partnery patří nejrůznější organizace firmy s dobrým srdcem.


BEZ VÁS BY TO NEŠLO!

218+

SPOKOJENÝCH KLIENTŮ A PACIENTŮ


Naši klienti a pacienti jsou pro nás vždy na prvním místě. Poskytujeme profesionální služby na patřičné úrovni. 


DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU!

411+

HODIN POMOCI LIDEM V NOUZI


Podpořte nás a pomáhejte lidem v nouzi s námi nebo se k nám připojte, spolupracujme na humanitárních projektech a šiřme  osvětu a iniciativu naší organizace společně.


POMÁHAT NÁS BAVÍ!

11400+

NAJETÝCH KILOMETRŮ


V rámci našich projektů, pomoci lidem v nouzi, humanitární činnosti, nabízených služeb a  poskytování zdravotnických služeb jsme za Vámi již najeli více než 11 tisíc kilometrů.


JSME TU PRO VÁS, Ať UŽ JSTE KDEKOLIV!