EuroMediVan - dětem
EuroMediVan - dětem

Proč kroužek mladý záchranář

Do našeho kroužku se děti těší. Hravá atmosféra, moderní výukové aktivity, modelové situace, reálný zdravotnický materiál a vybavení, jednotky IZS, Policie Čr, Městská policie, ZZS, HZS, ČČK a další, to vše zaručí, že se děti u nás opravdu nebudou nudit. Něco se u nás naučí a budou vědět jak se zachovat v nenadálých situacích.

.Naším cílem je ukázat dětem stručnou, praktickou a nenásilnou formou komplexní problematiku zdravého a slušného životního stylu. Problematiku drog, patologických návyků a podobně. Naučit děti jak reagovat v mimořádných situacích, jak poskytnout první pomoc ( za pomoci různých prostředků od vytváření modelových situací, seznámení se se zdravotnickým materiálem až po použití výukových prostředků jako je resuscitační panna, defibrilátor a další..) Představení jednotek IZS at už ZZS, tak i Policie, Městské Policie a hasičů v reálu . Navštívíme také různá zdravotnická a jiná zařízení aby děti na vlastní oči viděli a zažily reálná pracoviště a reálné lidi kteří zde pracují. Dále nás čekají různé výlety, sportovní akce a také kulturní a zajímavé aktivity. Chceme vést děti ke zdravé životosprávě, zodpovědnosti, sportu a ukázat jim reálná rizika spojená s problematikou dnešní doby.

V každém městě bude kroužek probíhat vždy jednou týdně, každý týden v roce mimo prázdnin. Kroužek potrvá vždy dvě za sebou jdoucí vyučovací hodiny . 


V jakých městech je náš kroužek dostupný?

Město Plzeň

Na dalších pracujeme

Místem konání je :  31. ZŠ Plzeň

Elišky Krásnohorské 10, Plzeň, 323 00

(ZAHÁJENÍ KROUŽKU - PRVNÍ SCHŮZKA:  VZHLEDEM K SOUČASNÉ PANDEMICKÉ SITUACI TERMÍN ZRUŠEN !!!  BUDE UPŘESNĚN PO ODVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO STAVU A S OHLEDEM NA PROBÍHAJÍCÍ VIROVOU SITUACI )  9. Prosince 2021 v 16.30hod. , od školy máme k dispozici třídu v přízemí s výhledem na případné opozdilce, toto platí po celou dobu kroužku, nesporná výhoda že?  :)

KROUŽEK JE KONCIPOVÁN PRO:    20 dětí

VĚKOVÁ HRANICE: 7 až 15let

Kroužek se bude konat každý čtvrtek od 16:30 hodin, bude probíhat vždy 2 vyučovací hodiny, konec kroužku je tedy v 18:00, v případě že budeme mít aktivitu vyžadující více času, budeme vždy informovat rodiče předem a budeme se snažit vyhovět jejich časovým možnostem . Sami děti máme a tak víme že čas je to co nám všem chybí :)

První schůzka: 9. Prosince 2021 v 16.30 hod. Těšíme se na vás !!! - ODLOŽENO !!!


Ceník

Pro školní rok 2021/2022

Cenu vždy uhradí rodiče / zákonní zástupci na č.ú. EUROMEDIVAN Firs Aid Medical Service z.s. Bankovní spojení: 1449730008/2700 , Unicredit Bank .Cenu je možné uhradit ročně tedy celou, případně na dvakrát a to na začátku a v polovině školního roku. Cena v tomto případě zůstává stejná, tedy 2x přesná polovina částky která je uvedena u vašeho města. 

Po uhrazení částky vám o tomto zašleme vyrozumění a doklad o zaplacení. Cena platí vždy od začátku do konce školního roku. 


Pro město Plzeň je cena stanovena na 2.290,- Kč/rok

Chronicky nemocné děti, ZTP, dále děti členů IZS a Zdravotnických pracovníků mají slevu 25% !!!

Pro děti dlouhodobě žijící v sociálních, zdravotnických a jiných zařízeních je náš kroužek zdarma. Pro tyto děti bude vždy uvolněn náhradní termín    ( nebude-li kapacitně možné jiné řešení )  konání, případně může být kroužek pořádán přímo v těchto zařízeních.

Pro neziskové organizace pracující s dětmi máme v případě potřeby připraven  samostatný program.


O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí a proto jsme se rozhodli věnovat se právě dětem. Práce s nimi nás baví a dát jim něco co má smysl je pro nás posláním.


Zkušení instruktoři

Na vaše děti budou dohlížet zkušení instruktoři kteří tvoří páteř naší organizace. Nikdy a za žádných okolností nenajímáme externí spolupracovníky. Veškerý náš team se skládá z lidí kteří se dobře znají a tak máte jistotu že je vaše dítě v bezpečí. Našimi členy jsou příkladně, pedagogický a výzkumný pracovník, členové jednotek IZS a dobrovolných hasičů, zdravotničtí pracovníci, zdravotníci ZZA, řidič záchranář, řidiči DZS a několik studentů zdravotnických škol ..... 


Vzdělávání hrou

Na různých modelových situacích, výuce, zábavných přednáškách a výletech se naučíme spousty zajímavých věcí. Využijeme k tomu reálný zdravotnický materiál ( obvazy, náplastě a mnoho dalšího ) naučíme se obvazové techniky, jak zastavit různé druhy krvácení, jak zajistit a udržet životní funkce, resuscitace dětí i dospělých, ( trenažér, andula a pod. ), Jak fungují složky IZS, jak jsou nastaveny mimořádné události a jak se v případě těchto situací chovat. Představíme si postupně veškeré dostupné zdravotnické vybavení, navštívíme ZZS, Policii, Nemocnice a další zařízení .. Tyto jednotky a jejich členové navštíví také nás a to vše nenásilnou a zábavnou formou .


Učíme se i sportujeme

Nedílnou součástí každého mladého záchranáře by mělo být zlepšování a poznávání sebe sama. Jaký jsem? Jak mohu zlepšit své zdraví? Jaké to je umět pomoci v situacích kdy i většina dospělých tápe ? Jak funguje mé tělo? Proč je sport pro náš organismus tak důležitý? Jaké důsledky pro naše zdraví má naše životospráva? - To vše si v reálu vyzkoušíme a vysvětlíme do podrobna !!! Zdravě i nezdravě se tedy najíme, vyzkoušíme různé sporty a budeme sledovat co s námi různé činnosti dělají. Dozvíme se jak probíhá výzkum, jak se testují léky, jak se vyrábějí Lékaři a to přímo od profesionálů z Lékařské fakulty. Poznáme jak funguje ČČK, jeho vodní záchranná služba, Struktura a využití jeho humanitárních jednotek, Lékaři bez hranic a další.....


Co je potřeba pro přijetí do Mladého Záchranáře?

  1. věk od 7 do 15 let
  2. odpovídající zájem dítěte o danou problematiku.  
  3. vyplněná přihláška a veškeré údaje v ní uvedené
  4. zaplacená úhrada za daný rok či pololetí
  5. V případě že je vaše dítě nemocné, chronicky nemocné případně jakkoli medikované, vždy toto uveďte do přihlášky !
  6. základy slušného chování

Zápis do kroužku, přihláška, platební podmínky.

  • Zde můžete své dítě přihlásit na náš kroužek.     Prosíme - v případě sourozenců pro každé dítě vyplníte formulář zvlášť
  • Formulář - Přihláška vám bude zaslána po vyplnění a odeslání kontaktního formuláře, případně ji můžeme při první návštěvě dítěte, tedy na první schůzce vyplnit společně. Naleznete ji také zde ke stažení .
  • kroužek je možné hradit ročně nebo pololetně vždy na začátku a v polovině školního roku.
  • platba se provádí na náš účet vedený u Unicredit Bank, č. účtu - 1449730008/2700    jako variabilní symbol vždy uvedete první čtyři čísla z data narození vašeho Dítěte. ( případně do poznámky jméno Dítěte ) tak abychom byly schopni platbu správně přiřadit.

Zde přihlašte své dítě