Mezinárodní repatriace v rámci EU

23.06.2022

Naše posádka uskutečnila transport pacienta z Německa do Maďarska.. ....Unser Team transportiert  einen Patienten von Deutschland nach Ungarn.