Mladý záchranář - setkání s rodiči

06.11.2021

.Aktuálně počet volných míst - 11.  Zde naleznete odkaz na událost.

https://www.facebook.com/events/313983306796357/?ref=newsfeed

Naším cílem je ukázat dětem stručnou, praktickou a nenásilnou formou komplexní problematiku zdravého a slušného životního stylu. Problematiku drog, patologických návyků a podobně. Naučit děti jak reagovat v mimořádných situacích, jak poskytnout první pomoc ( za pomoci různých prostředků od vytváření modelových situací, seznámení se se zdravotnickým materiálem až po použití výukových prostředků jako je resuscitační panna, defibrilátor a další..) Představení jednotek IZS at už ZZS, tak i Policie, Městské Policie a hasičů. Navštívíme také různá zdravotnická a jiná zařízení aby děti na vlastní oči viděli a zažily reálná pracoviště a reálné lidi kteří zde pracují. Dále nás čekají různé výlety, sportovní akce a také kulturní a zajímavé aktivity. Chceme vést děti ke zdravé životosprávě, zodpovědnosti, sportu a ukázat jim reálná rizika spojená s problematikou dnešní doby. Zobrazit míň