EUROMEDIVAN HomeCare


Domácí ošetřovatelská péče (DOP) je odborná zdravotní péče poskytovaná v domácím prostředí pacientům, kteří jsou z důvodu změn zdravotního stavu závislí na zdravotní péči, ale jejich současný zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. 

Domácí péče je zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta (podle zákona o zdravotních službách). Vlastním sociálním prostředím pacienta se rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta (například zařízení sociálních služeb). Domácí péčí je ošetřovatelská péče, léčebně rehabilitační péče nebo paliativní péče. Ve vlastním sociálním prostředí pacienta je dále poskytována návštěvní služba (viz § 10 zákona o zdravotních službách). Ve vlastním sociálním prostředí pacienta lze také poskytovat umělou plicní ventilaci a dialýzu (viz § 10 odst. 2 zákona o zdravotních službách). 


Kdo může domácí péči indikovat? 

- poskytovatel zdravotních služeb na dobu 14 dnů následně po hospitalizaci praktický lékař na dobu neomezenou. Lékař specialista u pacientů v terminálním stádiu.

Platba

Přímo hrazená péče

V sobotu, v neděli a ve svátky, stejně jako péče poskytnutá mezi 22,00 a 6,00 hod, jsou účtovány příplatky dle ceníku.

Pokud domácí péči lékař předepíše, je plně hrazena zdravotní pojišťovnou. Poskytovatele domácí péče si můžete vybrat sami. 

Zdravotní domácí péče standardně neposkytujeme u pacientů:

s výraznými projevy agresivity vůči zaměstnancům kteří nerespektují základní pravidla kterými se domácí péče řídí / trpící přenosnými chorobami / alkoholismem s drogovou závislostí / psychiatrickými poruchami, kteří nejsou pod dohledem odborníka s nutností odborné péče - v těchto případech hlaste předem !!!


Co zajišťujeme:

- Kontrola zdravotního stavu - měření Krevního tlaku, hladiny cukru a pod.

- Podávání injekční a neinjekční léčby - infuze, inzulin, léky na ředění krve, léky na bolest 

- Ošetřování chronických ran a kožní defekty, pooperační rány

- Péče o hydrataci ( zavodnění ) sledování příjmu a výdeje tekutin

- Péče o žilní vstupy, podávání infuzní léčby ( léčba bolesti, zajištění hydratace a pod. )

- Aktivizace po stránce fyzické i psychické

- Provádění odběrů krve a ostatního biologického materiálu

- Ošetřovatelská rehabilitace

- Péče o permanentní katetr, cévkování, ošetřování stomií, aplikace klyzma

- Na doporučení praktického lékaře je možné zajistit návštěvu specialisty/chirurga, dermatologa, urologa atd. ve vašem vlastním sociálním prostředí což je výhodné převážně v termálních stádiích onemocnění. 

- Pokud zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu k lékaři či do nemocnice běžným způsobem, má nárok na zdravotnickou dopravní službu. Rozhoduje o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Je-li to tedy nutné, vyplní Příkaz ke zdravotnímu transportu. Příkaz pro cestu zpět vyplňuje lékař, který zdravotní péči poskytl, opět po zhodnocení, zda je transport ze zdravotních důvodů nutný.


Odborná zdravotní péče ordinovaná lékařem je plně hrazena pojišťovnami!!!

Ceník služeb

(Ceník služeb, není-li hrazena ze zdravotního pojištění)


Sazba za ošetřovatelskou péči cena (1 hod.)

všeobecná sestra   380 Kč

ošetřovatel/pečovatel   220 Kč


Cena za dopravu je 8 Kč/km a připočítává se k hodinové sazbě a výkonům.

Cena za dopravu sanitním vozidlem je 21 Kč/km - min. však 500 Kč


Odborné zdravotní výkony cena včetně materiálu:

odběr krve ze žíly 180 Kč

kontrola cukru v krvi (glukometrem) 50 Kč

aplikace injekce (do svalu) 140 Kč

aplikace injekce (do žíly) 190 Kč

aplikace infůze 380 Kč

odběr biologického materiálu (moč, výtěr) 145 Kč

měření tlaku a pulsu 125 Kč

měření životních funkcí celkově ( tlak, puls, saturace, teplota, EKG ) - 500 Kč

měření tělesného tuku v těle (v %) 175 Kč

nachystání a podání léků per- os 60 Kč

ošetření a převaz dekubitu, bércového vředu, rány 130-300 Kč

elastická bandáž 120 Kč

ošetření stomie, sondy, permanentní cévky 110-190 Kč

zavedení permanentního katetru u žen 280 Kč

zavedení permanentního katetru u muže 320 Kč

jednorázové vycévkování 150 Kč

očistné klyzma 250 Kč

zavedení čípku 40 Kč

celková koupel imobilního pacienta 360 Kč

celková koupel mobilního pacienta 250 Kč

rehabilitační ošetřování (30 min.) 280 Kč

poradenská činnost (30 min.) 180 Kč 

Služby pro rodinu a domácnost  300 Kč / h

Příplatky

práce v noci (22-06 hod.) 50%

práce o víkendu a ve svátek 20% 

V uvedených cenách je zahrnutý zdravotnický a jiný materiál.

V případě, že péče na přání klienta končí po 22. hodině nebo jsou služby poskytovány v německém jazyce, neúčtujeme žádné další poplatky.