Zdravotnické Dozory a asistence


Podmínky, upravující povinnost zajistit zdravotnický dozor na pořádané akci:
1) Občanský zákoník § 2900 který definuje pro pořadatele akce povinnost "počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného". Zákon apeluje na prevenci úrazů. Pořadatel je povinen chránit zdraví a život účastníků a s tím souvisí i nutnost zajistit zdravotnický dozor.
2) Nařízení a organizační řády zastřešující organizace. Například Svaz ledního hokeje definuje povinnost zajistit na zápasech zdravotnický dozor (minimální požadované vzdělání + vybavení lékárničky) a to v závislosti na významnosti pořádané akce (kraj, ČR, MS...).
3) Doporučení ředitele odboru zdravotního dohledu Ministerstva zdravotnictví ČR (MZČR), který upozorňuje v souvislosti s § 2900 na nutnost zajištění zdravotnického dozoru. 


Akci si můžete zkusit sami ohodnotit podle níže uvedené metodiky:

euromedivan z.s.
euromedivan z.s.

Možnosti při určení rozsahu poskytovaného zdravotnického dozoru:
1) Organizátor si rozsah poskytované péče nastaví sám.
2) Organizátor využije metodiku doporučenou Českou lékařskou společností - vhodná pro velké akce.
3) Organizátor využije metodický návod MZ ČSR 1988 - vhodný pro menší akce.
Volba způsobu zajištění akce:
1) Za zajištění zdravotnického dozoru si organizátor odpovídá sám, je zajištěn vlastními pracovníky.
2) Organizaci smluvně přenese na třetí subjekt a zdravotnický dozor si koupí jako službu.

Materiální zajištění je upraveno podle náročnosti plánované akce od základního obvazového materiálu a léků až po doplňkové (AED, anafylaktický balíček, popáleninový balíček, resuscitační vak s kyslíkoterapií, pomůcky pro transport...).


Zdarma posoudíme rizikovost vaší akce a nabídneme adekvátní řešení. V případě že je to nutné, zajistíme za vás povinnost akci nahlásit na ZZS, HZS, poskytneme vám zdravotníky ZZA . Veškerou nutnou administrativu zpracujeme za vás.

V rámci námi zajištěné akce se vždy jedná o zdravotnickou službu, řídíme se tedy veškerými nařízeními a v případě postižení zdraví postupujeme dle standardů zdravotnického zařízení. 


V rámci námi zajištěné akce je vám na místě k dispozici takřka okamžitě:

  • sanitní vozidlo v režimu ZDS nebo RZP
  • kvalifikovaný personál, řidič ZZS, ZDS, ARIP sestra, sestra, zdravotnický záchranář případně lékař - dle domluvy
  • technické i věcné vybavení dle zákona o poskytování zdravotních služeb.
  • součinnost s veškerými složkami IZS a případně zdravotnickými zařízeními v okolí

 Můžete využít těchto balíčků:


ZDRAVOTNICKÝ DOZOR - STANDARD

CENA SLUŽBY 9000,-Kč

V RÁMCI TOHOTO BALÍČKU JE VÁM K DISPOZICI

Sanitní vozidlo v režimu ZDS případně RLP, řidič, sestra nebo záchranář, zajištění veškeré nutné administrativy spojené s vaší akcí. V rámci Karlovarského a Plzeňského kraje doprava na místo do vzdálenosti 50 km od měst Mariánské Lázně a Plzeň. Ošetření nemocného či zraněného a jeho zajištění do případného příjezdu ZZS. Spotřebovaný materiál. Čas posádky je v tomto případě stanoven na max. 6 hodin. Vytvoření jednoho stanoviště na místě.


ZDRAVOTNICKÝ DOZOR - PREMIUM

CENA SLUŽBY 12900,-Kč

V RÁMCI TOHOTO BALÍČKU JE VÁM K DISPOZICI 

Sanitní vozidlo v režimu ZDS/RZP, další zdravotnické vozidlo, 2 posádky záchranářů ve složení řidič plus sestra či zdr. záchranář. Zajištění veškeré nutné administrativy spojené s vaší akcí. V rámci Karlovarského a Plzeňského kraje doprava na místo do vzdálenosti 50 km od měst Mariánské Lázně a Plzeň. Ošetření nemocného či zraněného a jeho zajištění do případného příjezdu ZZS nebo transport do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení.  Spotřebovaný materiál. Čas posádek je v tomto případě stanoven na max. 6 hodin. Vytvoření až dvou stanovišť na místě.Pokud je vzdálenost na místo určení delší než 50Km od Sídla společnosti ( Mar. Lázně ) nebo našeho výjezdového stanoviště a dispečinku ( Plzeň ) - účtujeme částku 28Kč za každý kilometr který je nad rámec této vzdálenosti.

 Požadujete-li  jakékoli služby nad rámec balíčků Standard a Premium, účtujeme ceny dle viz.  náš ceník na tomto webu.

V případě větších akcí a dlouhodobé spolupráce jsou ceny smluvní. Pro neziskové organizace pracující s dětmi které nejsou financovány z veřejných prostředků zajistíme dozor či asistenci ZDARMA 🆓