DĚTSKÉ AKCE

DĚTSKÝ TÁBOR Euromedivan 2023 (3.ročník)

Dětská pobytová akce ( dětský tábor ) je koncipován tak, aby byl pro děti nejen zábavou, ale také přínosem. Tak,  jako v minulých ročnících se děti seznámí s první pomocí a prací složek IZS. Děti čekají soutěže, kvízy, návštěva Policie ČR, Záchranné služby a Hasičů.

Tento ročník jsme pojali v rovině mezinárodní ,  Česko - Německé setkání dětí a složek IZS

Navštíví nás proto také Policie a Záchranná služba SRN

Záleží nám na vývoji vašich dětí a proto jsme se rozhodli věnovat se právě jim. Práce s nimi nás baví a dát jim něco co má smysl je pro nás posláním.Pořadatelem akce je tak jako v minulých ročnících organizace EUROMEDIVAN- First Aid Medical Service z.s.

Místo konání akce: areál Seniorenpension Littengrün s.r.o

ADRESA: Luby u Chebu, Luby 731,  351 37

EUROMEDIVAN z.s.
EUROMEDIVAN z.s.


TERMÍN POŘÁDÁNÍ 

První turnus:   10.07.2023 až 16.07.2023   počet míst 15   (  volných  15 )

Druhý turnus: .17.07.2023 až 23.07.2023    počet míst 15  ( volných 15 )


CENA

Cena je stanovena na částku 7.200,- Kč, součástí této ceny je veškerá péče o vaše děti, plná penze, pitný režim po celý den, veškeré aktivity spojené s táborem. Děti rodičů pracujících ve zdravotnictví, sociálních službách a složkách IZS mají  20% SLEVU. Úhrada za tábor je možná na účet naší organizace v plné výši případně je možné uhradit polovinu ceny na účet a druhou polovinu při příjezdu.

POZNÁMKA:

Pobyty splňují kritéria pro poskytnutí příspěvku ze sociálních fondů zaměstnavatelů. Případně lze pobytovou akci uhradit z příspěvku pro sociálně slabé.  Pobyt lze uhradit formou jednorázové platby nebo splátkové platby           ( První část -polovina je splatná vždy do 3 dnů od podání přihlášky, zbylou část ceny poukazu (3.600 Kč) hradí rodiče hotově při nástupu dítěte na tábor )


PODMÍNKY PŘIJETÍ

Věk od 8 do 18 let, potvrzení od lékaře, že je dítě schopné pobytové akce, prohlášení rodičů o bezinfekčnosti , v případě dětí s chronickým onemocněním celkovou medikaci a popis naléhavosti onemocnění, který bude součástí lékařského potvrzení.


CO VAŠE DĚTI ČEKÁ

Výuka první pomoci zajímavou, zábavnou a modelovou formou, soutěže a závod , představení všech prvosledových složek IZS a možná i něco navíc. Noční bojovka, Certifikát o absolvování s hodnocením . Plná penze a celodenní pitný režim. Výlet do Německa.


Na náš Tábor se děti těší. Hravá atmosféra, moderní výukové aktivity, modelové situace, reálný zdravotnický materiál a vybavení, jednotky IZS, Policie Čr,  ZZS, HZS, Policie DE a další, to vše zaručí, že se děti u nás opravdu nebudou nudit. Něco se u nás naučí a budou vědět jak se zachovat v nenadálých situacích.

.Naším cílem je ukázat dětem stručnou, praktickou a nenásilnou formou komplexní problematiku zdravého a slušného životního stylu. Problematiku drog, patologických návyků a podobně. Naučit děti jak reagovat v mimořádných situacích, jak poskytnout první pomoc ( za pomoci různých prostředků od vytváření modelových situací, seznámení se se zdravotnickým materiálem až po použití výukových prostředků jako je resuscitační panna, defibrilátor a další..) Představení jednotek IZS at už ZZS, tak i Policie a hasičů v reálu. Dále nás čekají různé výlety, sportovní akce a také kulturní a zajímavé aktivity. Chceme vést děti ke zdravé životosprávě, zodpovědnosti, sportu a ukázat jim reálná rizika spojená s problematikou dnešní doby.


STRAVA A UBYTOVÁNÍ

Strava je zajištěna následujícím způsobem  - snídaně a svačina , v areálu, Oběd teplý v restauraci, Večeře teplá na ohni či grilu.  Ubytování - Stan, karimatka - v případě nepřízně počasí nebo z důvodu zdravotního stavu spíme uvnitř budovy.

PERSONÁL:

Osvědčený kolektiv zkušených vedoucích s proškolením + neustálá přítomnost zdravotního dozoru dle platné vyhlášky. Nenajímáme žádné externí zaměstnance které neznáme.

Na vaše děti budou dohlížet zkušení instruktoři kteří tvoří páteř naší organizace. Nikdy a za žádných okolností nenajímáme externí spolupracovníky. Veškerý náš team se skládá z lidí kteří se dobře znají a tak máte jistotu že je vaše dítě v bezpečí. Našimi členy jsou příkladně, pedagogický a výzkumný pracovník, členové jednotek IZS a dobrovolných hasičů, zdravotničtí pracovníci, zdravotníci ZZA, řidič záchranář, řidiči DZS a několik studentů zdravotnických škol .....  

Další informace:


  • strava zajištěna dovozem z restaurace, stravujeme uvnitř pensionu v prostorách k tomuto určený
  • Doprava - Individuální – rodiče přivážejí své děti na tábor v den zahájení  mezi 13:00 a 16:00, vyzvedávají si je v den ukončení  mezi 9:00 a 11:00. 
  • BANKOVNÍ SPOJENÍ:

     číslo účtu: 1617723000/2700. Unicredit Bank. variabilní symbol platby = prvních 6 čísel z rodného čísla dítěte

  • OBJEKT:   Zděná hlavní budova, jídelna, klubovna i umývárky a toalet, ohniště. Foto viz. areál

  • UBYTOVÁNÍ:  Každé dítě si s sebou přiveze ( Stan + stanové vybavení ) . V případě špatného počasí je připraveno spaní v budově.


VEŠKERÉ DALŠÍ INFORMACE BUDOU POSKYTNUTY NA VYŽÁDÁNÍ NA                        E-MAILU: info@euromedivan.cz  NEBO NA TELEFONNÍM ČÍSLE +420 606 04 04 08                                                                            

        ZDE KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Po vyplnění tohoto formuláře vám zašleme veškeré potřebné informace, přihlášku a potvrzení pro lékaře.            V případě že je vaše dítě nemocné, chronicky nemocné případně jakkoli medikované, vždy toto uveďte do přihlášky ( zpráva pro nás ) !