DISPEČINK - NONSTOP: +420 353 569 882

Vítejte na našem webu

ZDRAVOTNICKÝ DISPEČINK +420 353 569 882

NEODKLADNÉ A SANITKY

       +420 606 04 04 08   


V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO OHROŽENÍ ŽIVOTA KONTAKTUJTE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU NA TÍSŇOVÉ LINCE 155.


O nás

Jsme organizace sdružující zdravotnické pracovníky, dále pak mladé a nadějné studenty a to za účelem poskytování profesionálních služeb které jsou veřejně prospěšné jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Působíme v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, dobrovolnictví, pomoci lidem v nouzi a mezinárodní spolupráce.


Naše služby

Naše organizace nabízí mnoho služeb od zdravotnických asistencí, vzdělávání laické i odborné veřejnosti , poskytování zdravotnické péče na základě rozhodnutí o zřízení zdravotnického zařízení až po pomoc lidem v nouzi či mimoškolních aktivit pro děti a mládež. 

V případě zdravotnických asistencí  a dalších služeb poskytovaných v rámci zdravotnického zařízení je při veškerých činnostech samozřejmostí odvrácení akutní hrozby ohrožení života, ošetření všech druhů poranění a zajištění nemocného či zraněného a jeho samotný transport do zdravotnického zařízení pokud to jeho stav vyžaduje, popř. zajištění součinnosti dalších složek IZS. 

V rámci zdravotnického zařízení dále nabízíme tyto služby:

  • Neodkladná přeprava pacientů mezi poskytovateli zdravotnických služeb nebo k poskytovateli zdravotnických služeb a zpět do vlastního sociálního prostředí.
  • dálkové převozy a repatriace na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.
  • transport zdravotnických a lékařských pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele a akutní lůžkové péče
  • Neodkladná přeprava osob související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve,  jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu v rámci celé EU. 
  • Domácí hospitalizace a ostatní zdravotnické služby v odbornosti 925

V případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, může si službu na stejné úrovni a ve stejném rozsahu objednat jako samoplátce za cenu od 28 Kč/km . Minimální cena přepravy je paušálně 2000,- Kč.

Pro veškeré aktivity, které nabízíme jsme maximálně technicky, věcně i personálně vybaveni a to dle aktuálního znění vyhlášky č. 296/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a dále dle aktuálního znění zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a podmínkách jejich získávání. 

*Žádným způsobem však nesimulujeme práci zdravotnické záchranné služby. Nejsme tedy organizací která prioritně reaguje na výzvy zdravotnického operačního střediska.*
V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA KONTAKTUJTE TÍSŇOVOU LINKU 155

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Naše posádka uskutečnila transport pacienta z Německa do Maďarska.. ....Unser Team transportiert einen Patienten von Deutschland nach Ungarn.

V rámci pomoci Ukrajině jsme se společně s našimi partnery dohodli že dne 12-13.3.2022 uskutečníme humanitární cestu při které dopravíme na místo určení pomoc v podobě zdravotnického materiálu, léků a potravin dlouhodobé spotřeby. Za tímto účelem jsme uspořádali sbírku ke které se postupně připojilo a stále připojuje několik dalších partnerů kteří...