DISPEČINK - NONSTOP: +420 353 569 882

Pomáhat nás baví!

Vítejte na našich webových stránkách

NONSTOP ZDRAVOTNICKÝ DISPEČINK +420 353 569 882

NEODKLADNÉ - +420 606 04 04 08            ZAHRANIČÍ - +420 720 05 04 69


V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO OHROŽENÍ ZDRAVÍ KONTAKTUJTE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU NA TÍSŇOVÉ LINCE 155.


O nás

Jsme mladá organizace která sdružuje skutečné a ostřílené zdravotnické pracovníky ale i mladé a nadějné studenty za účelem poskytování nejrůznějších profesionálních služeb na patřičné úrovni které jsou veřejně prospěšné jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Působíme v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, dobrovolnictví, pomoci lidem v nouzi, mezinárodní spolupráci a v mnoha dalších odvětvích. 


Naše služby

Naše organizace nabízí mnoho služeb od zdravotnických asistencí, vzdělávání laické ale i odborné veřejnosti přes poskytování zdravotnické péče na základě rozhodnutí o zřízení zdravotnického zařízení až po pomoc lidem v nouzi či mimoškolních aktivit pro děti a mládež. 

V rámci zdravotnických asistencí  a dalších služeb poskytovaných v rámci zdravotnického zařízení je při veškerých činnostech samozřejmostí odvrácení akutní hrozby ohrožení života, ošetření všech druhů poranění a zajištění nemocného či zraněného a jeho samotný transport do zdravotnického zařízení pokud to jeho stav vyžaduje, popř. zajištění součinnosti dalších složek IZS. 

V rámci zdravotnického zařízení dále nabízíme tyto služby:

  • přepravu pacientů mezi poskytovateli zdravotnických služeb nebo k poskytovateli zdravotnických služeb a zpět do vlastního sociálního prostředí.
  • dálkové převozy a repatriace na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.
  • transport zdravotnických a lékařských pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele a akutní lůžkové péče
  • přepravu osob související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve,  jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu v rámci celé EU. 

V případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, může si službu na stejné úrovni a ve stejném rozsahu objednat jako samoplátce za cenu od 28 Kč/km . Minimální cena přepravy je paušálně 2000,- Kč.

Pro veškeré aktivity, které nabízíme jsme maximálně technicky, věcně i personálně vybaveni a to dle aktuálního znění vyhlášky č. 296/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a dále dle aktuálního znění zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a podmínkách jejich získávání. 

*Žádným způsobem nesimulujeme práci zdravotnické záchranné služby. Nejsme tedy organizací která prioritně reaguje na výzvy zdravotnického operačního střediska.*
V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA KONTAKTUJTE TÍSŇOVOU LINKU 155

Jsme tu pro vás 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a 365 dní v roce.

8+

ZAPOJENÝCH PARTNERŮ


Mezi naše podporovatele a partnery patří nejrůznější organizace firmy s dobrým srdcem.BEZ VÁS BY TO NEŠLO!

230+

SPOKOJENÝCH KLIENTŮ A PACIENTŮ


Naši klienti a pacienti jsou pro nás vždy na prvním místě. Poskytujeme profesionální služby na patřičné úrovni. 
DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU!

1100+

HODIN POMOCI LIDEM V NOUZI


Podpořte nás a pomáhejte lidem v nouzi s námi nebo se k nám připojte, spolupracujme na humanitárních projektech a šiřme  osvětu a iniciativu naší organizace společně.POMÁHAT NÁS BAVÍ!

186400+

NAJETÝCH KILOMETRŮ


V rámci našich projektů, pomoci lidem v nouzi, humanitární činnosti, nabízených služeb a  poskytování zdravotnických služeb jsme za Vámi již najeli více než 11 tisíc kilometrů.JSME TU PRO VÁS Ať UŽ JSTE KDEKOLIV!

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Naše posádka uskutečnila transport pacienta z Německa do Maďarska.. ....Unser Team transportiert einen Patienten von Deutschland nach Ungarn.

V rámci pomoci Ukrajině jsme se společně s našimi partnery dohodli že dne 12-13.3.2022 uskutečníme humanitární cestu při které dopravíme na místo určení pomoc v podobě zdravotnického materiálu, léků a potravin dlouhodobé spotřeby. Za tímto účelem jsme uspořádali sbírku ke které se postupně připojilo a stále připojuje několik dalších partnerů kteří...