DISPEČINK - NONSTOP: +420 353 569 882

Vítejte na našem webu

ZDRAVOTNICKÝ DISPEČINK +420 353 569 882

NEODKLADNÉ A SANITKY

       +420 606 04 04 08   


V PŘÍPADĚ AKUTNÍHO OHROŽENÍ ŽIVOTA KONTAKTUJTE ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU NA TÍSŇOVÉ LINCE 155.


O nás

Jsme organizace sdružující zdravotnické pracovníky, dále pak mladé a nadějné studenty a to za účelem poskytování profesionálních služeb které jsou veřejně prospěšné jak odborné, tak i laické veřejnosti.

Působíme v oblastech zdravotnictví, vzdělávání, dobrovolnictví, pomoci lidem v nouzi a mezinárodní spolupráce.


Naše služby

Naše organizace nabízí mnoho služeb od zdravotnických asistencí, vzdělávání laické i odborné veřejnosti , poskytování zdravotnické péče na základě rozhodnutí o zřízení zdravotnického zařízení až po pomoc lidem v nouzi či mimoškolních aktivit pro děti a mládež. 

V případě zdravotnických asistencí  a dalších služeb poskytovaných v rámci zdravotnického zařízení je při veškerých činnostech samozřejmostí odvrácení akutní hrozby ohrožení života, ošetření všech druhů poranění a zajištění nemocného či zraněného a jeho samotný transport do zdravotnického zařízení pokud to jeho stav vyžaduje, popř. zajištění součinnosti dalších složek IZS. 

V rámci zdravotnického zařízení dále nabízíme tyto služby:

  • Neodkladná přeprava pacientů mezi poskytovateli zdravotnických služeb nebo k poskytovateli zdravotnických služeb a zpět do vlastního sociálního prostředí.
  • dálkové převozy a repatriace na vnitrostátní a mezinárodní úrovni.
  • transport zdravotnických a lékařských pracovníků k zabezpečení neodkladné péče u poskytovatele a akutní lůžkové péče
  • Neodkladná přeprava osob související s prováděním transplantací, neodkladná přeprava tkání a buněk určených k použití u člověka, přeprava léčivých přípravků, krve,  jejích složek a zdravotnických prostředků nezbytných pro poskytnutí neodkladné péče nebo přeprava dalšího biologického materiálu v rámci celé EU. 
  • Domácí hospitalizace a ostatní zdravotnické služby v odbornosti 925

V případě, kdy pacientovi nevzniká nárok na hrazenou přepravu ze všeobecného zdravotního pojištění, může si službu na stejné úrovni a ve stejném rozsahu objednat jako samoplátce za cenu od 28 Kč/km . Minimální cena přepravy je paušálně 2000,- Kč.

Pro veškeré aktivity, které nabízíme jsme maximálně technicky, věcně i personálně vybaveni a to dle aktuálního znění vyhlášky č. 296/2012 Sb., Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky a dále dle aktuálního znění zákona č. 96/2004 Sb., Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních a podmínkách jejich získávání. 

*Žádným způsobem však nesimulujeme práci zdravotnické záchranné služby. Nejsme tedy organizací která prioritně reaguje na výzvy zdravotnického operačního střediska.*
V PŘÍPADĚ OHROŽENÍ ŽIVOTA KONTAKTUJTE TÍSŇOVOU LINKU 155

Nejnovější články na našem blogu

Přečtěte si jako první, co je nového

Počínaje dnem 01.06.2023 jsme převzali zdravotnické zajištění klientů domova se zvláštním režimem DZR v Lubech u Chebu. Jedná se o péči o seniory s různými stupni postižení. Na základě indikace Lékaře se naše sestry starají o 20 klientů tohoto domova. Nepřetržitý a bezproblémový průběh zdravotnické péče zajišťuje též naše sanitní vozidlo a vozidlo...

Naše posádka uskutečnila transport pacienta z Německa do Maďarska.. ....Unser Team transportiert einen Patienten von Deutschland nach Ungarn.

V rámci pomoci Ukrajině jsme se společně s našimi partnery dohodli že dne 12-13.3.2022 uskutečníme humanitární cestu při které dopravíme na místo určení pomoc v podobě zdravotnického materiálu, léků a potravin dlouhodobé spotřeby. Za tímto účelem jsme uspořádali sbírku ke které se postupně připojilo a stále připojuje několik dalších partnerů kteří...